Cennik

Cennik 1 godzina / 1 tor

Godziny

Poniedziałek – czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela
i Święta

12:00 – 15:00

20 zł

20 zł

25 zł

25 zł

15:00 – 19:00

30 zł

35 zł

40 zł

40 zł

19:00 – 22:00

30 zł

45 zł

45 zł

35 zł

22:00 – 24:00

45 zł

45 zł

 Regulamin bowlingu

Właściciele i pracownicy WiP Bowling będą Państwu wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

1. WiP Bowling otwarty jest od niedzieli do czwartku w godzinach od 12:00 do 22:00
i od piątku do soboty w godzinach od 12:00 do 24:00.
2. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania,
poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
3. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
4. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
5. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, wypożyczonego od obsługi kręgielni lub własnego bądź zmiennego czystego na jasnej miękkiej podeszwie.
6. Na terenie kręgielni zabrania się:
– wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
– wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
– wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
– wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
– wychodzenia na zewnątrz w obuwiu przeznaczonym do gry,
– spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
– niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
– wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
– nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite
lub obraźliwie.
7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za
wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze
szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne
skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób WiP Bowling nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
10. W przypadku wystąpienia awarii maszyny bezwzględnie zabrania się wykonywania rzutów.
11. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
12. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości wyposażenia.
13. WiP Bowling nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie
obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
14. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu WiP Bowling nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
15. WiP Bowling nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
16. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
17. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
18. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
19. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
i możliwość sprzedaży toru.
20. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej
informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od
godziny planowanej rezerwacji.
21. WiP Bowling nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
22. W przypadku łamania zasad niniejszego regulaminu personel kręgielni ma prawo zakończyć grę bez zwrotu gotówki.

Właściciele WiP Bowling