Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WiP s.c. Płaza Wiesław, Holisz Piotr
  z siedzibą w Cieszynie ul. Katowicka 23

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – restauracja@wipcieszyn.pl, tel. 727644589

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy/usługi
  i nie dłużej niż stanowią przepisy prawa

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/usługi

Ferie zimowe 2018

Podczas ferii zimowych druga godzina grania za 50% i to od 11.00 do 22.00

Promocja obowiązuje od poniedziałku do piątku w trakcie ferii zimowych naszego województwa.